אלף לבבות | דן צלקה
בטוב וברע | נערה אלונה פרנקל
אלי הירש | סמיוטיקה | ספרים

מוזיקה חדשה | תוכן הספר

רחם הלילה
רחם הלילה | קרחת היער | לימוני נדם | חותכת תות | שתי אפלות |
ביריעות השחקים | במצולות המדבר | אִמרו לדודי | צמרת השחר | הולך ובא

מוזיקה חדשה
א. תרועה | ב. קינה | ג. מערבולת הזמן | ד. נוגה | ה. טרומבון הרוח |
ו. מילות הגוף | ז. עוד רגע אחד | ח. מחולה | ט. לילית הלב | י. שירת היחיד |
יא. ויהי | יב. רוחמה

שיר המעלות
א. שיר האש | ב. כינור ענקים | ג. משושה התהום | ד. כמו באוב |
ה. מנהטן ומלטה | ו. שמיר ושית | ז. שיר העצמות

זכרונות וחרוטים
עין המערבולת | על־מיתרים | חורש השכחה | סחרחורת המכתבה |
חרק שחקים | לב עדנים | חלל השפה | לענת האבל | אלמוגי הפרא |
יגון מאמיר | שיר זעיר | שיר הקולות

ספר גיזת הצללים
גיזת הצללים | שיר הכוכבים | רינת אהבה | משכי ברצועה | לבנה עגולה |
רוח הים | יונתי תמתי

מחווה לטיול ישן
א. אני־לאה | ב. קשת הזמן | ג. גן העדן | ד. ט"ו באב | ה. שביל החמורים |
ו. תפוחים וים | ז. קרישנה | ח. בוהיניה | ט. תאנה | י. בית אליהו

שיר המולדת
א. משונה | ב. אלוהים | ג. אל תכעסי | ד. לתומי חשבתי | ה. יש לך נכד |
ו. ציווית לי | ז. זה שיר זיכרון

למנצח על המחולות
גוזלי | רגלי האביב | תהום כחול | אלף לבבות | זמרו לשולמית | כוכב חדש | אכסדרת חיי | תיבת הפלאים | בלב נרעד | בלב נרעש | אל דומת המחר | פרנסה

מתוך כבוד לגרמפא
א. שיר הסקסופון | ב. שיר השרביט | ג. שיר עמוד השחר

מנוגה לארץ
מזמור היום הראשון | מזמור היום השני | מזמור היום השלישי |
מזמור היום הרביעי | מזמור היום החמישי | מזמור היום השישי |
מזמור היום השביעי | מזמור השיבה | מזמור התודה |
מזמור שבעת הימים | מזמור כאור לבנה | מזמור הפרידה