אלף לבבות | דן צלקה
בטוב וברע | נערה אלונה פרנקל
אלי הירש | סמיוטיקה | ספרים

מוזיקה חדשה | מתוך ספר גיזת הצללים: יונתי תמתי