אלף לבבות | דן צלקה
בטוב וברע | נערה אלונה פרנקל
אלי הירש | סמיוטיקה | ספרים

מוזיקה חדשה | מתוך מוזיקה חדשה: תרועה, נוגה, מילות הגוף, לילית הלב