אלף לבבות | דן צלקה
בטוב וברע | נערה אלונה פרנקל
אלי הירש | סמיוטיקה | ספרים

מוזיקה חדשה | מתוך שיר המעלות: כמו באוב, מנהטן ומלטה, שיר העצמות